انواع قهوه سازهای آریستون

نمایش یک نتیجه

قهوه ساز آریستون CM7945 HA

کافی میکر ( قهوه ساز ) ابعاد : ارتفاع ( به سانتی متر) : ۴۵/۵ عرض ( به سانتی متر)
قهوه ساز آریستون Experience I MCA 16
بستن

قهوه ساز آریستون Experience I MCA 16

کافی میکر ( قهوه ساز ) ابعاد : ارتفاع ( به سانتی متر) : ۴۵ عرض ( به سانتی متر)

قهوه ساز هات پوینت آریستون CM 9945 HA

کافی میکر ( قهوه ساز ) ابعاد : ارتفاع ( به سانتی متر) : ۴۵/۵ عرض ( به سانتی متر)
قهوه ساز هات پوینت آریستون LUCE I MCk 103
بستن

قهوه ساز هات پوینت آریستون LUCE I MCk 103

کافی میکر ( قهوه ساز ) ابعاد : ارتفاع ( به سانتی متر) : ۴۵/۵ عرض ( به سانتی متر)
کتری برقی هات پوینت آریستون WK 301 AX0
بستن

کتری برقی هات پوینت آریستون WK 301 AX0

کتری برقی و قهوه جوش فوری ویژگی ها : توان : ۳۰۰۰ وات آب جوش فوری فقط در عرض ۴۵