نمایش 1–12 از 18 نتیجه

فریزر BF 1422

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ عرض (به سانتی متر) : ۵۴

فریزر BF 1801 E F AA

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۴٫۵۵

فریزر BF 3022 NF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۲-۱۶۹٫۸ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

فریزر BFS 1222

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد: ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ – ۸۱٫۵ عرض (به سانتی متر) :

فریزر BS 3022 V

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۲-۱۶۹٫۸ عرض (به سانتی متر) : ۵۴٫۳ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

فریزر UPSY 1721 FJ

ابعاد: ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۵ عرض (به سانتی متر) : ۶۰ عمق (به سانتی متر) : ۶۵ ظرفیت:

فریزر UPSY 1722 FJ

ابعاد: ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۵ عرض (به سانتی متر) : ۶۰ عمق (به سانتی متر) : ۶۵ ظرفیت:

یخچال و فریزر BCB 31

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۸٫۲ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 313 AVEI FF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۹ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 33

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۸۶٫۶ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 333 AVEI FF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۸۶٫۳ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 8020 AA F C

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۹۳/۵ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵