گاز رو کار PZF 950 T GH N

صفحه اجاق رومیزی ۹۸ سانت زیبایی شناسی : جنس : استیل ضد زنگ رنگ پوشش : استیل ضد زنگ نوع

گاز رو کار TD 640 ICE GH

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی نوع کنترل : دستگیره

گاز رو کار TD 751 S ICE IX

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی خاکستری نوع کنترل :

گاز رو کار TQ 640 ICE K GH

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی خاکستری نوع کنترل :

گاز رو کار TQ 640 S ICE GH

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی خاکستری نوع کنترل :

گاز رو کار TQ 751 GR K GH

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : گرافیتی ( زغالی ) نوع

گاز رو کار TQ 751 S ICE IX

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی نوع کنترل : دستگیره

گاز رو کار TZ 751 SN IX

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : آیینه ای نوع کنترل :

گاز رو کار XBC 901 GH TC

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای ۹۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : استیل ضدزنگ رنگ پوشش : استیل ضدزنگ نوع

گاز رو کار XBC 902 GH DC

صفحه اجاق رومیزی حرفه ای ۹۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : استیل ضدزنگ رنگ پوشش : استیل ضدزنگ نوع

گاز رو کار آریستون مدل PK 951 T GH

صفحه اجاق رومیزی ۹۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : استیل رنگ پوشش : استیل نوع کنترل : ولومی جنس

گاز رو کار هات پوینت مدل FTGHG 751 D BK

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل : ولومی جنس