نمایش دادن همه 8 نتیجه

گاز رو کار DK 2 KIL IX

اجاق رومیزی برقی ۳۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : سرامیکی نوع کنترل : صفحه لمسی ابعـاد : عرض (

گاز رو کار DK 2 V S IX

اجاق گاز سرامیکی ۳۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : سرامیکی نوع کنترل : ولوم جلوی دستگاه جنس محافظ :

گاز رو کار DZ 2 KL IX

اجاق رومیزی برقی ۳۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : سرامیکی نوع کنترل : صفحه لمسی ابعـاد : عرض (

گاز رو کار DZ 2 VS IX

اجاق گاز سرامیکی ۳۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : سرامیکی نوع کنترل : ولوم جلوی دستگاه جنس محافظ :

گاز رو کار KRA 640 X

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی جنس : شیشه ای سرامیکی رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل : صفحه

گاز رو کار NIC 641 B

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی جنس : شیشه ای سرامیکی رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل : لمسی

گاز رو کار NRA 640 B

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی جنس : شیشه ای سرامیک رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل : لمسی

گاز رو کار NRO 841 O X

صفحه اجاق رومیزی ۸۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای سرامیکی رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل :