نمایش دادن همه 12 نتیجه

گاز رو کار KRA 640 X

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی جنس : شیشه ای سرامیکی رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل : صفحه

گاز رو کار NIC 641 B

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی جنس : شیشه ای سرامیکی رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل : لمسی

گاز رو کار NRA 640 B

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی جنس : شیشه ای سرامیک رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل : لمسی

گاز رو کار NRO 841 O X

صفحه اجاق رومیزی ۸۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای سرامیکی رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل :

گاز رو کار TD 640 ICE GH

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی نوع کنترل : دستگیره

گاز رو کار TD 751 S ICE IX

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی خاکستری نوع کنترل :

گاز رو کار TQ 640 ICE K GH

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی خاکستری نوع کنترل :

گاز رو کار TQ 640 S ICE GH

صفحه اجاق رومیزی ۶۰ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی خاکستری نوع کنترل :

گاز رو کار TQ 751 GR K GH

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : گرافیتی ( زغالی ) نوع

گاز رو کار TQ 751 S ICE IX

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : یخی نوع کنترل : دستگیره

گاز رو کار TZ 751 SN IX

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه ای رنگ پوشش : آیینه ای نوع کنترل :

گاز رو کار هات پوینت مدل FTGHG 751 D BK

صفحه اجاق رومیزی ۷۵ سانت زیبایی شناسی : جنس : شیشه رنگ پوشش : مشکی نوع کنترل : ولومی جنس