نمایش دادن همه 6 نتیجه

ماشین ظرفشویی آریستون LDF 11P123 X EX

ابعاد: ارتفاع ( به سانتی متر ): ۸۵ عرض ( به سانتی متر ): ۶۰ عمق ( به سانتی متر):

ماشین ظرفشویی آریستون LFD 11P123 X EX

ابعاد: ارتفاع ( به سانتی متر ): ۸۵ عرض ( به سانتی متر ): ۶۰ عمق ( به سانتی متر):

ماشین ظرفشویی آریستون LFF 8S112 EU

ابعاد: ارتفاع ( به سانتی متر ): ۸۵ عرض ( به سانتی متر ): ۶۰ عمق ( به سانتی متر):

ماشین ظرفشویی آریستون LFO 3P23 WL

ابعاد: ارتفاع ( به سانتی متر ): ۸۵ عرض ( به سانتی متر ): ۶۰ عمق ( به سانتی متر):

ماشین ظرفشویی آریستون LFO 3P23 WLX

ابعاد: ارتفاع ( به سانتی متر ): ۸۵ عرض ( به سانتی متر ): ۶۰ عمق ( به سانتی متر):

ماشین ظرفشویی هات پوینت HIO 3P23 WL S

ابعاد : ارتفاع (بسانتی متر) : ۸۲ عرض ( سانتی متر) : ۵۹/۶ عمق ( سانتی متر) : ۵۷ ویژگیهای