نمایش دادن همه 5 نتیجه

فریزر BF 1422

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ عرض (به سانتی متر) : ۵۴

فریزر BF 1801 E F AA

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۴٫۵۵

فریزر BF 3022 NF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۲-۱۶۹٫۸ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

فریزر BFS 1222

زیبایی شناسی : رنگ : سفید ابعاد: ارتفاع (به سانتی متر) : ۸۷٫۵ – ۸۱٫۵ عرض (به سانتی متر) :

فریزر BS 3022 V

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۲-۱۶۹٫۸ عرض (به سانتی متر) : ۵۴٫۳ عمق (به سانتی متر) : ۵۵