نمایش دادن همه 3 نتیجه

ماشین لباسشویی آریستون AQ 113 D 697 D EX

ابعاد : ارتفاع (بسانتی متر) : ۸۲ – ۹۰ عرض ( سانتی متر) : ۵۹٫۵ عمق ( سانتی متر) :

ماشین لباسشویی آریستون AQ 113 D 697 D X EX

ابعاد: ارتفاع ( به سانتی متر ): ۸۵ عرض ( به سانتی متر ) ۵۹٫۵ عمق ( به سانتی متر):

ماشین لباسشویی آریستون RPD 11657 DSX EX

ابعاد: ارتفاع ( به سانتی متر ): ۸۵ عرض ( به سانتی متر ): ۵۹٫۵ عمق ( به سانتی متر):