نمایش دادن همه 8 نتیجه

ماشین ظرفشویی آریستون LFTA+ 3214 HX

ابعاد : ارتفاع (سانتی متر) : ۸۲ -۹۰ عرض ( سانتی متر) : ۵۹٫۵ عمق (به سانتی متر) : ۵۷

ماشین ظرفشویی آریستون LFZ 3284 A EX

ابعاد : ارتفاع (بسانتی متر) : ۸۲ – ۹۰ عرض ( سانتی متر) : ۵۹٫۵ عمق ( سانتی متر) :

ماشین ظرفشویی آریستون LFZ 3384 A

ابعاد : ارتفاع (بسانتی متر) : ۸۲ – ۹۰ عرض ( سانتی متر) : ۵۹٫۵ عمق ( سانتی متر) :

ماشین ظرفشویی هات پوینت HIO 3P23 WL S

ابعاد : ارتفاع (بسانتی متر) : ۸۲ عرض ( سانتی متر) : ۵۹/۶ عمق ( سانتی متر) : ۵۷ ویژگیهای

ماشین ظرفشویی هات پوینت LBC 3C 26 FX

ابعاد : ارتفاع (بسانتی متر) : ۸۲ عرض ( سانتی متر) : ۵۹/۶ عمق ( سانتی متر) : ۵۷ ویژگیهای

ماشین ظرفشویی هات پوینت LLD 8M121 X EU

ابعاد : ارتفاع (بسانتی متر) : ۸۲ عرض ( سانتی متر) : ۵۹/۶ عمق ( سانتی متر) : ۵۷ ویژگیهای

ماشین ظرفشویی هات پوینت آریستون LFTA++ H214 HX

ابعاد : ارتفاع (سانتی متر) : ۸۲ – ۹۰ عرض ( سانتی متر) : ۵۹٫۵ عمق (به سانتی متر) :

ماشین ظرفشویی هات پوینت آریستون PFT 8H 4X

ابعاد : ارتفاع (بسانتی متر) : ۸۲ – ۹۰ عرض ( سانتی متر) : ۵۹٫۵ عمق ( سانتی متر) :