نمایش دادن همه 6 نتیجه

یخچال و فریزر BCB 31

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۸٫۲ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 313 AVEI FF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۷۷٫۹ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 33

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۸۶٫۶ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 333 AVEI FF

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۸۶٫۳ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCB 8020 AA F C

ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۱۹۳/۵ عرض (به سانتی متر) : ۵۴ عمق (به سانتی متر) : ۵۵

یخچال و فریزر BCZM 400 IX

زیبایی شناسی : رنگ : استیل ابعاد : ارتفاع (به سانتی متر) : ۲۰۰ عرض (به سانتی متر) : ۶۰