نمایش دادن همه 4 نتیجه

هود مخفی الیکا BOX IN

ابعاد عرض ( سانتی متر) : ۹۰ ویژگیهای دستگاه : قدرت مکش استاندارد IEC (مترمکعب درساعت) : ۷۰۰ ساختــار: نوع

هود مخفی الیکا box in plus

ابعاد عرض ( سانتی متر) : ۱۲۰ و ۹۰ ویژگیهای دستگاه : قدرت مکش استاندارد IEC (مترمکعب درساعت) : ۸۰۰

هود مخفی الیکا ELIBLOC HT

ابعاد عرض ( سانتی متر) : جهت یونیت ۸۰ سانتی متری به بالا ویژگیهای دستگاه : قدرت مکش استاندارد IEC

هود مخفی الیکا ELIPLANE

ابعاد عرض ( سانتی متر) : جهت یونیت ۸۰ سانتی متری به بالا ویژگیهای دستگاه : قدرت مکش استاندارد IEC